วิทยาศาสตร์การกีฬา มศว
th-THen-US
Language
Search
× Search

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว


วิทยาศาสตร์การกีฬา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


"สถาบันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายชั้นนำของประเทศไทย"

ข่าวสารภาควิชา


🎉ขอแสดงความยินดีกับ
📌อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี (First author) พร้อมคณะทีมวิจัย #ได้ตอบรับการตีพิมพ์วารสาร Sport Mont Journal ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (Corresponding author) ที่ได้ตอบรับการตีพิมพ์วารสาร Physical Education Theory and Methodology.


คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr.Fajar Awang Irawan จาก University Negeri Semarang ประเทศอินโดนีเซีย

image

บุคลากร

image

นิสิต

image

หลักสูตร

แนะนำคณะของเรา