วิทยาศาสตร์การกีฬา มศว
th-THen-US
Language
Search
× Search

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว


วิทยาศาสตร์การกีฬา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


"สถาบันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายชั้นนำของประเทศไทย"

image
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr.Fajar Awang Irawan จาก University Negeri Semarang ประเทศอินโดนีเซีย
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr.Fajar Awang Irawan จาก University Negeri Semarang ประเทศอินโดนีเซีย ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและพูดคุยหารือเกี่ยวกับการทำงานวิจัยร่วมกัน 
 อ่านต่อ
image
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบุคคลากร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศ
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบุคคลากร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 อ่านต่อ
image
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
📌อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี (First author) พร้อมคณะทีมวิจัย
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
📌อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี (First author) พร้อมคณะทีมวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว #ได้ตอบรับการตีพิมพ์วารสาร Sport Mont Journal 
อ่านต่อ

ข่าวสารภาควิชา

image
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr.Fajar Awang Irawan จาก University Negeri Semarang ประเทศอินโดนีเซีย
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr.Fajar Awang Irawan จาก University Negeri Semarang ประเทศอินโดนีเซีย ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและพูดคุยหารือเกี่ยวกับการทำงานวิจัยร่วมกัน 
 อ่านต่อ
image
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบุคคลากร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศ
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบุคคลากร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 อ่านต่อ
image
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
📌อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี (First author) พร้อมคณะทีมวิจัย
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
📌อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี (First author) พร้อมคณะทีมวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว #ได้ตอบรับการตีพิมพ์วารสาร Sport Mont Journal 
อ่านต่อ

image

บุคลากร

image

นิสิต

image

หลักสูตร

แนะนำคณะของเรา